Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS  Z  USTAVUJÍCÍ  SCHŮZE  KLUBU  KLOUBÍK

              Dnes 30.11.2003 se v Poděbradech v Dětské léčebně Dr. Filipa sešla skupina rodičů dětí nemocných juvenilní artritidou, ošetřující lékaři a přátelé, kterým není lhostejný osud těchto dětí. Účelem této schůzky je založení Klubu pro děti s juvenilní artritidou. 

Po seznámení se stanovami Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem a po diskusi o výhodách a nevýhodách bylo jednoznačně odsouhlaseno, že přítomní mají zájem, aby se jejich Klub stal součástí Sdružení.  

Stanovy Sdružení byly odsouhlaseny všemi přítomnými.

Všemi přítomnými byl též odsouhlasen název : Klub KLOUBÍK.

K prezentaci činnosti Klubu budou sloužit již zavedené internetové stránky.

 Byl zvolen pětičlenný výbor Klubu v tomto složení :

 Předsedkyně Klubu:             Zdeňka Rybářová

Místopředsedkyně Klubu:     Monika Škorpilová

Hospodář Klubu:                    Ing. Hana Straková

Členové výboru Klubu:           Paed. Dr. Miroslava Žídková

                                                             Mgr. Vladimíra Varmužová

 

Důvodem vzniku Klubu je zlepšování života všech, kteří musí žít s juvenilní artritidou. Činnost Klubu by se dala shrnout do třech oblastí :

           

1)      Spolupráce s lékaři, výkonnými a legislativními orgány při řešení  

      problémů spojených s léčbou artritidy ve všech jejích stádiích.

2)      Finanční a organizační zajištění rehabilitace, rehabilitačních pobytů a  

     dalších potřebných akcí souvisejících přímo s léčebným programem       

            nemocných dětí.

3)      Finanční a organizační zajišťování kulturních a společenských programů a  akcí.         

 

Kontaktní adresa a sídlo Klubu je na adrese:

Zdeňka Rybářová

Dreyerova 612

152 00  Praha 5

 

Podpisy všech přítomných obsahuje příloha č.1 tohoto zápisu.

 

Zapsala :  Zdeňka Rybářová